Pomôcky pre štúdium
Vyvolený
predchádzajúce ďalej

Vyvolený

Vyvolení sú tí, ktorí milujú Boha celým svojím srdcom a žijú život, ktorý Ho teší. Tí, ktorí žijú takýmto životom učeníctva Pán jedného dňa vyberie, aby boli medzi Jeho vyvolenými deťmi.