Pomôcky pre štúdium
Telesný


Telesný

Niečo, čo nie je duchovné; konkrétne toto slovo môže byť použité vo významoch smrteľný a časný (NaZ 67:10) alebo svetský, pozemský a zmyselný (Mos. 16:10–12).