Pomôcky pre štúdium
Exkomunikácia
predchádzajúce ďalej

Exkomunikácia

Exkomunikácia je v Cirkvi tým najzávažnejším disciplinárnym opatrením. Osoba, ktorá je exkomunikovaná už nie je viac členom Cirkvi. Cirkevné autority exkomunikujú osobu z Cirkvi iba vtedy, keď sa rozhodne žiť v protiklade s Pánovými prikázaniami, a tak sa učinila nespôsobilou pre ďalšie členstvo v Cirkvi.