Pomôcky pre štúdium
Vykúpiť, vykúpený, vykúpiť


Vykúpiť, vykúpený, vykúpiť

Oslobodiť, vykúpiť alebo vyplatiť, ako napríklad oslobodiť človeka z poroby prostredníctvom výkupného. Vykúpenie sa týka uzmierenia Ježiša Krista a oslobodenia od hriechu. Ježišovo uzmierenie vykupuje celé ľudstvo od telesnej smrti. Prostredníctvom Jeho uzmierenia budú tí, ktorí v Neho veria a činia pokánie, vykúpení z duchovnej smrti.