Pomôcky pre štúdium
Williams, Frederick G.
predchádzajúce ďalej

Williams, Frederick G.

Jeden z prvých vedúcich v znovuzriadenej Cirkvi, ktorý po určitú dobu slúžil ako radca v predsedníctve vysokého kňazstva (NaZ 81; 90:6, 19; 102:3).