Pomôcky pre štúdium
Abinadi
predchádzajúce ďalej

Abinadi

Nefitský prorok v Knihe Mormonovej.