Pomôcky pre štúdium
Mária Magdaléna
predchádzajúce ďalej

Mária Magdaléna

Žena v Novom zákone, ktorá sa stala oddanou učeníčkou Ježiša Krista. Magdaléna je odvodené od Magdala, miesta z ktorého táto Mária pochádzala. Nachádza sa na západnom pobreží Galilejského mora.