Pomôcky pre štúdium
Cirkev, znamenia tej pravej
predchádzajúce ďalej

Cirkev, znamenia tej pravej

Náuky a diela Cirkvi, ktoré ukazujú, že je schválená Bohom a že je prostriedkom, ktorý Pán ustanovil pre Svoje deti, aby získali plnosť Jeho požehnaní. Niektoré znamenia pravej Cirkvi sú:

Správne porozumenie Božstva

Prvé zásady a obrady

Zjavenie

Proroci

Právomoc

Vyjdú ďalšie písma

Cirkevná organizácia

Misionárska práca

Duchovné dary

Chrámy