Pomôcky pre štúdium
Pokorný, pokoriť sa, pokora
predchádzajúce ďalej

Pokorný, pokoriť sa, pokora

Učiniť miernym a učenlivým, alebo vlastnosť človeka, ktorý je mierny a učenlivý. Pokora zahŕňa uznanie našej závislosti na Bohu a prianie podrobiť sa Jeho vôli.