Pomôcky pre štúdium
Annáš
predchádzajúce ďalej

Annáš

V Novom zákone veľmi vplyvný muž v Sanhedrine. Keď bol Ježiš uväznený, bol privedený najprv k nemu (Ján 18:13); mal tiež vedúcu úlohu pri súde s apoštolmi (Skut. 4:3–6).