Pomôcky pre štúdium
Mierny, miernosť
predchádzajúce ďalej

Mierny, miernosť

Bohabojný, spravodlivý, pokorný, učenlivý a trpezlivý v utrpení. Mierni sú ochotní riadiť sa učením evanjelia.