Pomôcky pre štúdium
Hnev
predchádzajúce ďalej

Hnev

Hnev je prejavom prchkosti. Pán napomínal Svojich Svätých, aby ovládali svoj hnev (Mat. 5:22). Ani rodič ani dieťa nemá zle zaobchádzať s ostatnými v rodine. V písmach je často hnev obrazne znázorňovaný ako oheň (2. Nefi 15:25; NaZ 1:13).