Pomôcky pre štúdium
Vydávať počet, zodpovedný, zodpovednosť
predchádzajúce ďalej

Vydávať počet, zodpovedný, zodpovednosť

Pán povedal, že všetci ľudia sú zodpovední za svoje vlastné pohnútky, postoje, priania a činy.

Vek zodpovednosti je vek, v ktorom sú deti považované za zodpovedné za svoje činy a schopné dopustiť sa hriechu a činiť pokánie.