Pomôcky pre štúdium
Ananiáš z Jeruzalema
predchádzajúce ďalej

Ananiáš z Jeruzalema

V Novom zákone on a jeho manželka Zafira klamali Pána tým, že si nechali časť peňazí, ktoré zasvätili Pánovi. Keď boli konfrontovaní Petrom, obaja padli na zem a zomreli (Skut. 5:1–11).