Pomôcky pre štúdium
Dôvera


Dôvera

Spoliehať sa na niekoho alebo na niečo. V duchovných záležitostiach dôvera zahŕňa spoliehanie sa na Boha a Jeho Ducha.