Pomôcky pre štúdium
Vinica Pána
predchádzajúce ďalej

Vinica Pána

Symbol pre oblasť duchovnej práce. V písmach sa vinica Pána zvyčajne týka domu Izraela alebo kráľovstva Božieho na zemi. Niekedy sa týka všeobecne národov sveta.