Pomôcky pre štúdium
Štefan
predchádzajúce ďalej


Štefan

Štefan bol v novozákonnej dobe mučeníkom pre Spasiteľa a Jeho Cirkev. Jeho kázanie predchádzalo a možno ovplyvnilo veľké dielo Pavla, ktorý bol pri tom, keď sa Štefan sám obhajoval pred Sanhedrinom (Skut. 8:1; 22:20).