Pomôcky pre štúdium
Spasiteľ
predchádzajúce ďalej

Spasiteľ

Ten, ktorý spasí. Ježiš Kristus skrze Svoje uzmierenie ponúkol vykúpenie a spásu celému ľudstvu. „Spasiteľ“ je meno a titul Ježiša Krista.