Pomôcky pre štúdium
Anna (matka Samuela)
predchádzajúce ďalej