Pomôcky pre štúdium
Pokánie


Pokánie

Zmena mysle a srdca, ktorá prináša nový postoj k Bohu, k sebe samým a životu vo všeobecnosti. Pokánie vedie k tomu, že sa osoba odvracia od zlého a obracia svoje srdce a vôľu k Bohu, podvoľuje sa Božím prikázaniam a prianiam a zanecháva hriech. Pravé pokánie vychádza z lásky k Bohu a z úprimného želania poslúchať Jeho prikázania. Všetky zodpovedné osoby zhrešili a musia činiť pokánie, aby mohli pokračovať k spáse. Iba skrze uzmierenie Ježiša Krista sa naše pokánie môže stať účinným a môže byť prijaté Bohom.