Pomôcky pre štúdium
Živá voda
predchádzajúce ďalej

Živá voda

Symbol Pána Ježiša Krista a Jeho učení. Tak ako je voda nevyhnutná k zachovávaniu fyzického života, Spasiteľ a Jeho učenia (živá voda) sú nevyhnutné pre život večný.