Pomôcky pre štúdium
Mosadzné dosky
predchádzajúce ďalej

Mosadzné dosky

Záznam Židov od počiatku do roku 600 pred Kr. obsahujúci mnohé spisy prorokov (1. Nefi 5:10–16). Tento záznam uchovával Lábán, jeden zo židovských starších v Jeruzaleme. Zatiaľ čo bola Lechího rodina v pustatine, poslal Lechí svojich synov naspäť do Jeruzalema, aby získali tento záznam (1. Nefi 3–4) (Ďalšie informácie pozri v „Stručné vysvetlenie o Knihe Mormonovej“, ktoré sa nachádza v Knihe Mormonovej.)