Pomôcky pre štúdium
Skutky
predchádzajúce ďalej

Skutky

Činy osoby, či už dobré alebo zlé. Každá osoba bude súdená podľa svojich vlastných skutkov.