Pomôcky pre štúdium
Jednota
predchádzajúce ďalej

Jednota

Byť jedno v myšlienke, prianí a zámere predovšetkým s naším Otcom v Nebi a s Ježišom Kristom, a potom s ostatnými Svätými.