Pomôcky pre štúdium
Vysloboditeľ
predchádzajúce ďalej

Vysloboditeľ

Ježiš Kristus je Vysloboditeľ ľudstva, pretože všetkých zachraňuje pred porobou smrti a kajúcnych pred potrestaním za hriech.