Pomôcky pre štúdium
Filipským, List
predchádzajúce ďalej

Filipským, List

List, ktorý Pavol napísal Svätým vo Filipách potom, čo bol v Ríme po prvýkrát vo väzení. Teraz to je v Novom zákone kniha Filipským.

Kapitola 1 obsahuje Pavlove pozdravy a jeho pokyny ohľadom jednoty, pokory a vytrvalosti. Kapitola 2 zdôrazňuje, že sa všetci budú klaňať Kristovi a že každá osoba musí pracovať na svojej vlastnej spáse. V kapitole 3 Pavol vysvetlil, že obetoval všetky veci pre Krista. V kapitole 4 Pavol ďakoval filipským Svätým za ich pomoc.