Pomôcky pre štúdium
Umyť, omyť, omytý, omývania
predchádzajúce ďalej

Umyť, omyť, omytý, omývania

Očistiť fyzicky alebo duchovne. Symbolicky povedané, kajúcna osoba môže byť očistená od života obťažkaného hriechom a jeho následkov skrze zmiernu obeť Ježiša Krista. Určité omývania vykonané správnou kňazskou právomocou slúžia ako posvätné obrady.