Pomôcky pre štúdium
Predpozemský život
predchádzajúce ďalej

Predpozemský život

Život pred pozemským životom. Všetci muži a všetky ženy žili s Bohom ako Jeho duchovné deti predtým, ako prišli na zem ako smrteľné bytosti. Toto sa niekedy nazýva prvý stav (Abr. 3:26).