Pomôcky pre štúdium
Varovať, varovanie
predchádzajúce ďalej

Varovať, varovanie

Upozorniť alebo dať výstrahu. Proroci, vedúci a rodičia varujú a učia druhých, aby poslúchali Pána a Jeho učenia.