Pomôcky pre štúdium
Choroba, chorý
predchádzajúce ďalej

Choroba, chorý

Porucha zdravia alebo nemoc. V písmach niekedy telesná choroba slúži ako symbol pre nedostatok duchovného blaha (Iz. 1:4–7; 33:24).