Pomôcky pre štúdium
Marsh, Thomas B.
predchádzajúce ďalej

Marsh, Thomas B.

Prvý prezident Kvóra dvanástich apoštolov po znovuzriadení Cirkvi v roku 1830. Držal kľúče kráľovstva, ktoré prináležali Dvanástim (NaZ 112:16) a v roku 1838 mu skrze zjavenie bolo prikázané, aby vydal Pánovo slovo (NaZ 118:2). Oddiel 31 v Náuke a zmluvách je určený jemu. Marsh bol v roku 1839 vylúčený z Cirkvi, ale v júli 1857 bol znova pokrstený.