Pomôcky pre štúdium
Holubica, jej znamenie
predchádzajúce ďalej

Holubica, jej znamenie

Dopredu pripravené znamenie, skrze ktoré Ján Krstiteľ spoznal Mesiáša (Ján 1:32–34). Joseph Smith učil, že znamenie holubice bolo ustanovené pred stvorením sveta ako svedectvo pre Ducha Svätého; takže diabol nemôže prísť v znamení holubice.