Pomôcky pre štúdium
Kňaz, Melchisedekovo kňazstvo
predchádzajúce ďalej

Kňaz, Melchisedekovo kňazstvo

Osoba, ktorá pre druhých vykonáva náboženské rituály smerované k Bohu. V písmach sú často kňazi v skutočnosti vysokí kňazi podľa rádu Melchisedekovho (Alma 13:2). Tí, ktorí po vzkriesení dostávajú plnosť Božej slávy, stávajú sa kňazmi a kráľmi v celestiálnom svete.