Pomôcky pre štúdium
Kráľovi ľudia
predchádzajúce ďalej

Kráľovi ľudia

Skupina ľudí v Knihe Mormonovej, ktorí chceli prelomiť vládu Nefitov (Alma 51:1–8).