Studiehjälpmedel
Tidernas tecken


Tidernas tecken

Händelser eller upplevelser som Gud ger människor för att visa att något viktigt i hans verk har hänt eller snart ska hända. I de sista dagarna har det profeterats om många tecken inför Frälsarens andra ankomst. Dessa tecken låter trofasta människor känna igen Guds plan, ta varning och förbereda sig.