Studiehjälpmedel
Guds rike eller himmelriket


Guds rike eller himmelriket

Guds rike på jorden är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (L&F 65). Kyrkans uppgift är att bereda dess medlemmar att leva för evigt i det celestiala riket eller himmelriket. I skrifterna kallas emellertid kyrkan ibland himmelriket, vilket betyder att kyrkan är himmelriket på jorden.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Guds rike på jorden, men är för närvarande begränsat till att vara ett kyrkligt rike. Under tusenårsriket kommer Guds rike att vara både politiskt och kyrkligt.