Studiehjälpmedel
Judar


Judar

Judar kan vara 1) ättlingar till Juda, en av Jakobs tolv söner, 2) folket i Juda rike, det södra riket, eller 3) människor som utövar judendomens religion, livsstil och traditioner men som kan vara eller inte vara judar av födseln. Det har blivit vanligt att använda benämningen jude om alla Jakobs ättlingar, men detta är fel. Namnet bör reserveras för dem som tillhör Juda rike eller, särskilt i dag, de som tillhör Juda och hans fränders stam.