Studiehjälpmedel
Marsh, Thomas B.


Marsh, Thomas B.

Den förste presidenten för de tolv apostlarnas kvorum efter kyrkans återställelse 1830. Han innehade de rikets nycklar som tillhör de tolv (L&F 112:16) och befalldes 1838 genom uppenbarelse att sprida Herrens ord (L&F 118:2). Kapitel 31 i Läran och förbunden är riktat till honom. Marsh uteslöts ur kyrkan 1839 men omdöptes i juli 1857.