Studiehjälpmedel
Templet, Herrens hus


Templet, Herrens hus

Bokstavligen Herrens hus. Herren har alltid befallt sitt folk att bygga tempel, heliga byggnader där värdiga heliga utför evangeliets heliga ceremonier och förrättningar för sig själva och för de döda. Herren besöker sina tempel, och de är de heligaste platserna för tillbedjan.

Det tabernakel som uppfördes av Mose och Israels barn var ett bärbart tempel. Israeliterna använde det under uttåget från Egypten.

Det mest kända templet som nämns i Gamla testamentet är det som byggdes av Salomo i Jerusalem (2 Krön. 2–5). Det förstördes år 587 f.Kr. av babylonierna och återuppbyggdes av Serubbabel omkring sjuttio år senare (Esra 1–6). En del av detta tempel brann ner år 37 f.Kr., och Herodes den store byggde senare upp det igen. Romarna förstörde templet 70 e.Kr.

I Mormons bok blev Guds rättfärdiga efterföljare tillsagda att bygga tempel och tillbe Gud i dem (2 Ne. 5:16; Mosiah 1:18; 3 Ne. 11:1). Uppförandet och den rätta användningen av tempel är tecken på den sanna kyrkan i alla tidsåldrar, däribland på den återupprättade kyrkan i vår tid. Templet i Kirtland var det första tempel som byggdes och invigdes i denna tidsutdelning. Sedan dess har tempel invigts i många länder över hela jorden.