Studiehjälpmedel
Siare


Siare

En person som av Gud bemyndigats att med andliga ögon se sådant som Gud dolt för världen (Mose 6:35–38). Han är en uppenbarare och profet (Mosiah 8:13–16). I Mormons bok lärde Ammon att endast en siare kan använda de särskilda uttydarna, eller urim och tummim (Mosiah 8:13; 28:16). En siare känner till det förgångna, det närvarande och framtiden. I forna tider kallades en profet ofta siare (1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).

Joseph Smith är den sista tidens store siare (L&F 21:1; 135:3). Dessutom inröstas första presidentskapet och de tolvs råd som profeter, siare och uppenbarare.