Studiehjälpmedel
Stav


Stav

En organisatorisk och administrativ enhet inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. En stav består av ett antal församlingar eller grenar. Den är i allmänhet geografiskt avgränsad och motsvarar den bild som beskrivs i Jesaja 54:2: ”Gör dina tältlinor långa och dina pluggar (stavar) starka.” Varje Sions stav stödjer och hjälper till att uppehålla kyrkan på samma sätt som ett tält eller ett tabernakel hålls uppe av sina stavar. En stav är samlingsplats för återstoden av det skingrade Israel (L&F 82:13–14; 101:17–21).