Studiehjälpmedel
Barnbegränsning


Barnbegränsning

Att påverka antalet barn i en familj genom att begränsa eller förhindra befruktning.