Studiehjälpmedel
Hat, hata


Hat, hata

Hat är stark avsky mot någon eller något.