Studiehjälpmedel
Apokryferna


Apokryferna

Heliga böcker bland det judiska folket som inte togs med i den hebreiska Bibeln men som tas med i en del kristna kyrkors biblar. Dessa böcker är ofta till hjälp för att sammanlänka Gamla och Nya testamentet, och betraktas i kyrkan som nyttig läsning.