Studiehjälpmedel
Romerska imperiet


Romerska imperiet

Det forna romarriket. På apostlarnas tid var det romerska imperiet världens enda stormakt. Det omfattade allt mellan Eufrat, Donau, Rhen, Atlanten och Saharaöknen. Palestina blev vasallstat 63 f.Kr., när Pompejus intog Jerusalem. Trots att romarna beviljade judarna många förmåner, hatade judarna det romerska styret och gjorde ideligen uppror.

Paulus, som var romersk medborgare, använde grekiska, som var kejsardömets mest använda språk, för att sprida evangeliet i hela romarriket.