Studiehjälpmedel
Gåva


Gåva

Gud ger människan många välsignelser och gåvor.