Studiehjälpmedel
Öra


Öra

I skrifterna används örat ofta som symbol för människans förmåga att höra och förstå det som hör Gud till.