Studiehjälpmedel
Smith, Joseph F.


Smith, Joseph F.

Kyrkans sjätte president. Ende son till Hyrum och Mary Fielding Smith. Han föddes 13 november 1838 och dog 19 november 1918.