Studiehjälpmedel
Tålamod


Tålamod

Att lugnt härda ut. Förmågan att stå ut med svårigheter, förolämpningar eller skada utan att klaga eller hämnas.