Studiehjälpmedel
Avfall


Avfall

När enskilda, kyrkan eller hela nationer vänder sig bort ifrån sanningen.

Allmänt avfall

Den tidiga kristna kyrkans avfall